Állítsuk meg az üresen közlekedő villamosokat!

A Közlekedő Tömeg minden kocsiszíni járat meghirdetését javasolja

2017. május 07. - Közlekedő Tömeg

A kocsiszínbe közlekedő, illetve az onnan kiálló villamosok minden nap sok ezer kilométert futnak Budapest utcáin – az utasok döntő többsége mégsem tudja igénybe venni azokat, mert az utastájékoztatás nem teljeskörű, és mert rengeteg menetnek nincs előírva az utasszállítás. Márpedig ezek a szerelvények éppen azokban az időszakokban segíthetnék a hazajutást és a munkába járást, amikor a menetrend szerinti járatok ritkábban járnak, a Közlekedő Tömeg ezért minden kocsiszíni menet menetrendben való meghirdetését, illetve az utastájékoztatás és a vonatkozó utasítások felülvizsgálatát szorgalmazza. Minderről részletes és átfogó javaslatcsomagot készítettünk, melynek összefoglalóját alább olvashatjátok.

Frissítés: A BKK szeptember 7.-én, 4 hónap után választ küldött javaslatcsomagunkra.

A BKK Zrt.-hez 2017. május 10-én érkezett elektronikus levelével kapcsolatban a BKV Zrt. és a BKK Zrt. az alábbi tájékoztatást adta.

A BKV Zrt. tájékoztatása szerint a kocsiszíni menetek nagy részének meghirdetésével egyetértenek, az új jelzési és forgalmi utasítás szeptemberi életbe lépésével ebben az irányban kívánnak elindulni, tehát ahol a peronok, végállomások fizikai, geometriai kialakítása nem akadályozza, ott az utasszállítást elő fogják írni.

A menetek meghirdetésével kapcsolatban több probléma merül fel. Jelenleg az egyes vonalakon általában csonkamenetekhez kapcsolódnak a kocsiszíni menetekkel, tehát a BKK Zrt. előír az adott vonal egy pontjáig egy menetet, amelyhez a kocsiszíni menet kapcsolódik. Ennek oka részben az éjszakai járatokhoz, metróhoz történő csatlakozás, részben pedig a ki- és beálló menetek összeegyeztetése más menetekkel. A javasolt utastájékoztatási irányoknak ez azonban ellentmond.

A kocsiszíni menetek tételes meghirdetése problémát okozhat, ha az adott menet kimarad, amelyre – elsősorban műszaki ok miatt – előfordulhat példa. Amennyiben erre az utasok alapoznak, akkor az utazási kellemetlenséget okozhat. Elsősorban a csúcsidők végén beálló járművek esetében előfordul, hogy a meghibásodott vagy szennyezett kocsit lecserélik és a meghirdetettől eltérő időpontban, a hiba okától függően utasok nélkül állítják be a kocsiszínbe.

Az egyes vonalakhoz tett észrevételeivel kapcsolatban pontokba szedve tájékoztatjuk az átláthatóbbság miatt.

1-es villamosvonal: a Száva kocsiszínbe beálló menetek jelenleg csak Ferencváros vasútállomás Málenkij robot emlékhely megállóhelytől szállítanak utast. Ennek két oka van: egyrészt itt történik a járművezetők váltása (az 51-es villamosvonalon érkező szerelvényeket dél-pesti forgalmi terület járművezetői vezetik), másrészt pedig a Határ út M és a Könyves Kálmán körút/Mester utca megállóhelyek között nem alkalmasak a megállóhelyi peronok az utasszállításra. Az anyagban jelzett elsőajtós felszállást a hosszú CAF villamosok esetében nem támogatjuk. A Koppány utca és Könyves Kálmán körút között a CAF villamosok utasokat nem szállíthatnak a pálya rossz állapota miatt (terhelten a szerelvények életmentője hozzáér a burkolathoz), ezzel a környék egyik csomópontja előtt szűnne meg az utasok szállítása. A hosszú szerelvények első ajtón történő le- és felszállását olyan szakaszokon, ahol a rövid peronok száma kicsi, elképzelhetőnek tartjuk, a Határ út–Koppány utca vonalszakasz azonban nem ilyen.

2/24-es villamosvonalak: a kocsiszíni menetek a Közvágóhíd végállomás sajátosságai miatt nem rendelkeznek végállomási indítással, mivel – különösen a csúcsidőszakok végén – a szerelvények végállomási indítása bizonytalan. A hétvégi, illetve esti időszakban ezen változtatni tudnak.

4/6-os villamosviszonylat: a 24G viszonylatjelzés bevezetése óta rendszeresek a panaszok és félreértések az Orczy tér környezetében, mivel az utasok a 24G és 24 viszonylatjelzések között jellemzően kevésbé tudnak különbséget tenni, mint a „Hungária kocsiszínbe” felirattal érkező 4-es és 6-os viszonylatjelzéssel közlekedő szerelvények és a 24-es számjelzés között. Bár hivatalosan csupán néhány indulás van 24G jelzéssel jelölve, jelenleg mindegyik, FUTÁR rendszerrel nem szerelt villamos ilyen jelzéssel közlekedik az utastájékoztató berendezés memóriájának korlátozottsága miatt.

19-es villamosvonal: a Száva kocsiszínből kiálló szerelvények a Koppány utca és a Könyves Kálmán körút/Mester utca között nem szállíthatnak utast a pálya rossz állapota miatt. Kiálláskor ez könnyen problémát okozhat, mivel az átszállóhely előtt kell leszállniuk az utasoknak, beálláskor ugyanakkor a Koppány utca és a Határ út M között elképzelhetőnek tartjuk az utasszállítás meghirdetését.

A főjelzők esetében elsődleges cél, hogy a már telepített berendezések megfelelően működjenek. A forgalmi terület részéről azon dolgozik a BKV Zrt., hogy a járművezetők oktatása, tájékoztatása révén a meglévő berendezések minél nagyobb hatásfokkal üzemeljenek. A jövőbeli terveknél egyetértenek azzal, hogy az egyszerű vágányképpel rendelkező végállomásokon (például Városház tér, 1-es vonal óbudai meghosszabbítás) ne létesüljön jelzőberendezés. Az Etele út/Fehérvári út végállomáson tervezzük Budafok kocsiszín megnyitásáig a tabulátor kezelői szolgálat beüzemelését, ezzel is elősegítve a ki- és beállások zavartalanságát.

Vasúti főjelzők kikapcsolása: A főjelzők működtetése az 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet alapján a szükséges helyeken nem az üzemeltető döntéskörébe tartozó dolog, hanem az kötelezettség.

Bejelentkezős csomópontok, forgalomtechnikai ellenőrző jelzők: A javaslatban foglaltak a BKV Zrt. részéről is támogatottak, az általuk véleményezett tervcsomagokban ezek telepítését kérik.

Megállók kihagyása: A szeptembertől életbe lépő módosítások kapcsán az érintett megállóhelyek meghatározásakor arra törekednek, hogy az emelt sebesség alkalmazhatóságának paraméterei egységesek legyenek. Az első időszaknak kísérleti jellege is lesz, a nagyobb sebességgel történő áthaladások kapcsán a tapasztalatokat elemezni fogjuk, és lehetőség szerint tovább bővítik majd az érintett megállóhelyek körét.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hálózaton számos példa van, ahol a kocsiszíni menetek a BKK Zrt. által az elmúlt évek során integrálva lettek a menetrendekbe és az utasok számára meghirdették. Például:
· az 1-es vonalon, késő este a Puskás Ferenc Stadionig közlekedő, majd kocsiszínbe menő járatok, illetve hajnalban az onnan kiálló menetek, amelyek csatlakoznak a 901-es és 918-as autóbuszokhoz
· a 24G viszonylat bevezetése a nagykörúti kocsiszíni menetek kapcsán
· a Fonódó-hálózat elindulása után a CAF-villamosok egy ideig nem szállítottak utast, ezt a rendelkezésünket már felülvizsgáltuk, így már ezek is végeznek utasszállítást.

Figyelembe kell venni, hogy az idei évben várható Budafok kocsiszín átadása, amely után a kocsiszíni menetek jelentősen át fognak rendeződni, számuk érdemben mérséklődni fog, különösen a késő éjszakai, kora hajnali órákban.

A megküldött felvetések között számos olyan, a jelenleg használatos utastájékoztatási és forgalomszervezési megoldásoktól eltérő javaslat is szerepel, amely hosszabb ideig tartó átgondolást igényel, hiszen azoknak nemcsak informatikai, közlekedésszervezési, de a utastájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírásokkal való koherenciáját is részletesen meg kell vizsgálni.

Köszönjük javaslatait, egyben kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

_dsc5184.jpg

Javaslatcsomag (letölthető dokumentumok)

Üres villamosok a legritkább időszakokban

Biztosan sokan találkoztatok már – például az 1-es villamos vonalán – üresen közlekedő, esetleg még “Nem szállít utasokat” felirattal is ellátott szerelvényekkel. Ezek azok a kocsik, melyek dolguk végeztével éppen a honos kocsiszín, vagy szolgálatuk kezdetén a kiszolgált villamosvonal felé tartanak. Az ilyen járatok hatalmas távolságokat tesznek meg minden nap– csak az 1-es kocsijai összesen több mint 1142 km-t futnak a menetrendi meneteken túl – de utasokat csak elvétve láthatunk rajtuk.

Ez már csak azért is ellentmondásos, mert éppen olyankor tudnának segíteni ezek a menetek, amikor a legritkább a szolgáltatás. Csúcsidő előtt és után, valamint hajnalban és késő este egy rakás kocsiszíni menet rója a város utcáit, ezek pedig éppen azok az időszakok, amikor a villamosok hirtelen ritkábban járnak, vagy az egész napra vonatkozóan a legritkábban közlekednek – az éjszakai időszakról nem is beszélve. Például az 1-es villamos Flórián téri megállójánál 21 óra után 13 menetrendszerinti, teljes vonalon végighaladó villamoson felül összesen 25 további, kocsiszínbe tartó szerelvény is elhalad, vagyis ha lekésed a késő este 10 percenként járó 1-est, akkor egy pár perccel később érkező kocsiszíni járat nagy segítség lehetne neked a hazajutásnál.

Miért nem szállnak fel az utasok?

Ha ennyire hasznosak lennének ezek a járatok, akkor miért ilyen néptelenek? Leginkább az az oka, hogy az utastájékoztatás nem teljeskörű. Bár a járműveken hallható és látható utastájékoztatás többnyire megfelelő, és a legtöbb esetben a járművezetők is becsülettel figyelnek a felszállni kívánókra, alig néhány ilyen menet van meghirdetve a menetrendekben és a FUTÁR-kijelzőkön. Emiatt az utasok nem számítanak ezekre a járatokra, és sokszor nem is próbálják igénybe venni azokat.

kt_image_v11_16_9_1_4_lista-01-01.jpg

Számtalan kocsiszíni menet jár a Hungária körgyűrűn – jelentős többségük nincs meghirdetve.

kt_image_v11_16_9_0_bev-01.jpg

Amelyik viszont szállít utasokat, arról a FUTÁR-kijelzők nem tudnak.

Szerencsére ez a hiányosság könnyen pótolható, ugyanis az utastájékoztatásra fordított erőforrásokon túl nem igényel további költségeket. A kocsiszíni járatok a forgalomban résztvevő szerelvények között haladnak, azaz az előírt útvonalon ugyanolyan gyorsan tudnának végigmenni, így az utasszállításnak a sofőrök munkaidejére és a szükséges szerelvények számára nézve semmilyen hatása nem lenne. Más szóval úgy lehetne ugrásszerűen emelni a szolgáltatás színvonalát bizonyos időszakokban, hogy az szinte egy fillérbe sem kerül. Nézzük, mi kellene ahhoz, hogy ez valósággá váljon!

Hadd tájékozódjunk!

A korábban említett hasznokat csak úgy realizálhatnák igazán az utasok, ha minden kocsiszíni járat számára szigorúan és egyértelműen elő lenne írva a kötelező utasszállítás, és erről az utasokat is teljeskörűen tájékoztatnák – ennek azonban több feltétele is van.

A legtöbb fejtörést az okozza, hogy egyáltalán nem garantált, hogy egy adott villamos az előírt időpontban és útvonalon tér vissza a kocsiszínbe, sokszor előfordul ugyanis, hogy egy napközben jelentkező forgalmi zavar miatt a villamosok később, vagy más sorrendben fejezik be a napi szolgálatot. Emiatt egy-egy kocsiszíni menet késve indulhat, vagy akár teljesen ki is maradhat, és a bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a kocsiszíni útvonalak hónapról hónapra változnak. Mindezek miatt kizárólag a valós idejű és a gyakran frissíthető felületeken érdemes meghirdetni ezeket a járatokat – itt mindenekelőtt a BKK FUTÁR utazástervezőre, a FUTÁR-kijelzőkre gondolunk. Ezáltal az utasok ezen járatokat is figyelembe vehetnék utazásuk megtervezésénél, de arról is azonnal tájékozódhatnának, ha valamilyen zavar miatt mégsem indul az adott menet. A papír alapú megállóhelyi menetrendeken konkrét indulási időpontokat feltüntetni nem érdemes – hiszen kimaradás esetén nem küldene pótlóbuszt a BKK – de egy, az indulásokat tartalmazó internetes felületre mutató QR-kód megjelenítését fontosnak tartjuk.

Ha pedig végre tervezhetünk a kocsiszíni járatokkal, már csak az marad hátra, hogy felismerjük azokat. Jelenleg sokszor előfordul, hogy az 1-es villamos vonalán 41-es vagy 56-os jelzésű villamossal találkozunk, vagy hogy a bemondás az útvonal közepén leszállít mindenkit a villamosról, pedig az rögtön megy is tovább. Márpedig a megfelelő utastájékoztatás a közösségi közlekedésbe vetett bizalom egyik alappillére, ezért kiemelten fontos, hogy a járművek kijelzői és a hangbemondások egységes elvek mentén szolgáltassanak pontos és részletes információkat – többek között ezeket az elveket is részletezzük átfogó javaslatcsomagunkban.

kt_image_v11_16_9_2_3_56_puskas-01.jpg

Az 1-es villamos vonalán az 1-est várják az utasok, nem az 56-ost – nem csoda, ha nem szállnak fel rá.

kt_image_v11_16_9_2_2_inverz_kocsiszinbe-01.jpg

Figyelemfelhívó "kocsiszínbe" felirat – minden kocsiszíni járaton így kellene tájékoztatni.

Egyéb szempontok

Az elmúlt néhány hónapban ugyan történtek előrelépések az említett problémákkal kapcsolatban, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez a rendszer az elvárt színvonalon működjön – és a teljeskörű utastájékoztatás csak az egyik szempont. A kocsiszíni és az utasforgalmi menetek zavartalan haladásához az infrastrukturális problémák megoldása és egyéb fejlesztések is szükségesek, melyeket külön javaslatban gyűjtöttük össze.